Řešení lineárního pohybu pro aplikace průmyslových strojů

Řešení lineárního pohybu pro aplikace průmyslových strojů

Účinnost je klíčovým pojmem průmyslových strojů používaných ve výrobním procesu: výrobní linky, řezací, lakovací a dřevoobráběcí stroje či stroje na opracování mramoru musí být schopné dlouhodobě správně fungovat, a to často i v zátěžových cyklech za kritických podmínek – při hospodaření s kapalinami, třískami a hoblinami z různých procesů, nebo s kontaminanty a agresivními látkami.

Porucha nebo stav způsobující prostoj stroje může znamenat okamžitou ztrátu účinnosti výrobního procesu, a v důsledku toho vznikají náklady, které uživatel průmyslového stroje je nucen buď započítat nebo eliminovat.

Z tohoto důvodu je klíčové, aby každý komponent průmyslového stroje byl schopný zajistit optimální výkon za podmínek, v nichž je stroj provozován a plnit svou specifickou funkci na nejvyšší úrovni kontinuity a spolehlivosti. Výrobci průmyslových strojů vyžadují komponenty s vysokou úrovní výkonových parametrů tak, aby mohli řešit kritické situace spojené s odpady nebo kontaminanty výrobních procesů. Strojní komponenty musí být také snadno smontovatelné nebo vyměnitelné. Kladeny jsou vysoké nároky na minimální údržbu.

Lineární vedení Rollon (Linear Line) je použito v několika aplikacích průmyslových strojů s lineárními pohyby, jako je třeba boční posuv bezpečnostních dveří a krytů, pohyb ovládací desky nebo panelu nebo pohyb nástrojů na výrobní lince. Schopnost se vypořádat s pohybem samotného vedení, zejména pro vedení skupiny Compact Rail, je vysoce oceněn výrobci průmyslových strojů, protože jim to umožňuje eliminovat náklady na povrchovou úpravu často nepravidelných povrchů stroje. Dále se oceňuje účinné řízení pohybu dokonce i bez tuhých konstrukcí, tj. v podmínkách, kde nepřiměřeně tuhá konstrukce by nebyla schopná fungovat efektivně. Kromě toho, použití jezdců s kuličkovými ložisky umožňuje stroji dosáhnout rychlosti až 9 m/s, zrychlení až do 20 m/s2 a výbornou kvalitu posuvného pohybu, a to i za přítomnosti zbytků z procesů nebo kontaminace (piliny, prach, atd.).

Teleskopická vedení Rollon (Telescopic Line) jsou široce používány výrobci průmyslových strojů pro řízení extrakce z různých oddílů nebo strojních komponentů při údržbě. Teleskopická vedení zejména ze skupiny Telescopic Rail jsou předním produktem naší těžké provozní řady, a to díky své vysoké nosnosti garantované tvrzenými pojezdovými drahami a redukovanými ohyby, které jim umožňují fungovat s maximální účinností, ergonomií a extrakcí až 150% délky vedení.

Lineární pohony Aktuátorů Rollon (Actuator Line) jsou uváděny do pohybu řemenem či šroubem. Používají se na strojích hlavně pro uzavřené systémy. Rollon nabízí širokou škálu řešení, s profily až 360 mm a možností konfigurace více synchronizovaných nebo nezávislých svislých os. Lineární osy Rollon nabízejí nosnost až 2 tuny, a pro šroubem poháněné modely přesnost polohování až do 0,003 mm.

K uspokojení požadavků u průmyslových strojů, které pracují v kontaktu s mokrým chladivem nebo agresivními látkami, jsou všechny produkty Rollon k dispozici i s protikorozní úpravou jako alternativou k standardní pozinkové úpravě. Na základě kritických aspektů použití se rozhoduje o typu úpravy: niklování, Durnicoat nebo RollonAloy.