Novinka simalube IMPULSE

simalube IMPULSE – násobič tlaku až do 10 barů

simalube IMPULSE zajišťuje spolehlivé mazání v situacích s dlouhými mazacími cestami a velkým zpětným tlakem 
S automatickými maznicemi simalube, pumpuje násobič tlaku maziva a oleje silou 10 barů a 0,5 ml za dávku až do požadovaného místa. Vzdálené instalace, umístění mimo nebezpečnou oblast nebo oblast s vysokou teplotou, je možné přes dlouhé hadice mazat díky vysokému tlaku vyvinutému právě simalube IMPULSE. LED displej inteligentního násobiče tlaku dává informace o aktuálním stavu, a bliká zeleně, když zařízení pracuje správně.
Má univerzální použití, a díky možnosti opakovaného použití je velmi ekonomický

Kompaktní velikost simalube IMPULSE umožňuje jakoukoliv instalaci v malých prostorách a v jakékoliv pozici. Díky ochrannému krytí IP68 je násobič tlaku odolný prachu i vodě a je tedy vhodný pro jakoukoliv aplikaci v jakémkoliv průmyslu. Životnost každého simalube IMPULSE je buď v nepřetržitém provozu 3 roky, nebo po vyprázdnění 10 maznic o objemu 125 ml, sadu baterií je potřebné měnit zároveň s každou maznicí.
Výhody plynoucí z používání automatických maznic se simalube IMPULSE:
Vyšší bezpečnost práce
Permanentní dávkování maziva do těžko přístupných míst
Menší prostoje strojů
Delší životnost strojů
Zvýšení výkonu strojů
Úspora času


Videa simalube IMPULSE – YouTube kanál Simatec


Katalogový list